Індекс лояльності медіа

Індекс лояльності медіа

Що таке Індекс лояльності медіа

Індекс лояльності медіа / MFI / Media Favorability Index – співвідношення позитивних та негативних згадок об'єкта моніторингу в потоці публікацій.

У системі Semantrum використовується "Індекс лояльності", побудований на використанні MFI та коефіцієнтів, які дозволяють на графіку відображати значення від мінус 10 до плюс 10. Все, що вище за нуль, - означає, що позитиву більше, ніж негативу. Все, що нижче за нуль, означає, що негативу більше, ніж позитиву.

Індекс лояльності медіа має значення від -10 до 10.

Індекс лояльності медіа дозволяє швидко оцінити не так кількість позитиву так негативу, як співвідношення позитивних та негативних публікацій відносно компанії/персони. Завдяки Індексу можна порівнювати між собою різні за медійною представленістю об'єкти за ознакою того, наскільки переважає позитив над негативом в інфополях, незважаючи на загальну кількість публікацій.

Зверніть увагу:
Індекс лояльності медіа розраховується для публікацій на основі тієї тональності публікацій, яка відображається у певній темі на даній момент. Якщо користувач самостійно коригував автоматично визначену тональність публікацій у даній темі, то Індекс лояльності медіа буде враховувати ці коригування.


Індекс лояльності медіа в експортах звітів

Індекс лояльності медіа розраховується при формуванні наступних звітів:
 1. Звіт у форматі .docx для однієї теми;
 2. Звіт у форматі .xlsx для однієї теми;
 3. Звіт у форматі .docx у режимі порівняння тем.
У звіті у форматі .docx для однієї теми є можливість отримати візуалізацію за рівнем Індексу лояльності у динаміці за обраний період:Кількісні значення Індексу лояльності за однією темою можна отримати із експорту звіту у форматі .xlsx (на вкладці Тональність):


У режимі перегляду декількох тем (до 5 тем) можна завантажити звіт у форматі .docx із порівняння обраних тем та отримати дані про Індекси лояльності у кожній з них (середній за період та в динаміці):

Гарного користування системою Semantrum!

  • Related Articles

  • Індекс помітності у медіа

   Запитання Відповідь Що таке індекс помітності у медіа? це індекс, який показує, наскільки помітно ваш об'єкт представлений у конкретній публікації та загалом у ЗМІ за вибраний період часу. Індекс враховує як роль об'єкта у публікації, так і вплив ...
  • Автоматична візуальна аналітика (режим "Графіки")

   Що таке режим "Графіки" Режим "Графіки" дає доступ до швидкої візуальної аналітики згадувань за обраними фільтрами. Тут представлені основні графіки за кількісною статистикою згадувань.  У режимі графіків доступні декілька вкладок із тематично ...
  • Індекс помітності у медіа

   Що таке Індекс медіапомітності Індекс медіапомітності / MV / Media Visibility - це індекс, який в одній цифрі показує, наскільки помітно ваш об'єкт представлений у конкретній публікації та загалом у ЗМІ за вибраний період часу. Індекс враховує роль ...
  • Що таке дашборд і які його можливості

   Що таке дашборд? Дашборд - це інструмент для візуалізації результатів моніторингу, набір інтерактивних графіків та показників, які налаштовані для однієї або декількох тем. Використання дашборда значно спрощує процес аналізу даних, адже ви отримуєте ...
  • Як виявити частку голосу (Share of voice) бренду, компанії чи персони у Semantrum ?

   Що таке частка голосу (Share of voice) ? Частка голосу (Share of voice) - це видимість бренду/компанії/персони порівняно з усіма конкурентами. Частка голосу допомагає зрозуміти, наскільки популярним/впізнаваним є ваш бренд порівняно з усіма ...