Інформаційно-пошукова мова у Semantrum

Інформаційно-пошукова мова у Semantrum

Інформаційно-пошукова мова використовується у Semantrum для

 1. пошуку в Семантрумі,
 2. створення тем в Семантрумі,
 3. пошуку в Медіаархіві,
 4. пошуку в Медіа-тесті,
 5. формування автотегів.

Пошук у заголовках та у текстах публікацій

У системі Semantrum  можна вказувати, у якому елементі публікації необхідно здійснювати пошук слів або словосполучень, тільки у заголовках, або тільки у публікаціях. 

Значення оператораОператорОпис використанняПрикладРезультат
Пошук у заголовку повідомленняtitle:Використовується, коли слово чи словосполучення треба шукати тільки у заголовках статей, а не у всьому тексті. Після даного оператору без пробілів можна вказувати запит будь-якої складності із використанням інших операторів.
title:слово
або
title:(слово1|слово2)
Знайдуться публікації, у заголовках яких є вказане слово, або публікації, у заголовках яких є хоча б або одне із вказаних слів
Пошук тільки в тексті публікаціїtext:Використовується, коли слово чи словосполучення треба шукати тільки у текстах статей. Після даного оператору без пробілів можна вказувати запит будь-якої складності із використанням інших операторів.
text:слово
або
text:(слово1|слово2)
Знайдуться публікації, у текстах яких є вказане слово, або публікації, у текстах яких є хоча б або одне із вказаних слів
За замовчуванням, якщо не використовуються ці оператори, пошук здійснюється і в заголовках, і в текстах. Ви можете також застосовувати дані оператори тільки для частини запиту. Детальніше про пошук ключових слів у заголовках публікацій.

Засоби врахування закінчення або змін слів

В системі Semantrum автоматично визначаються закінчення слів у пошуку. Система знаходить те ж слово із іншим закінченням. Однак, якщо ви можете самостійно вказати системі, з якого місця необхідно враховувати наявність змінних літер та кількість цих літер.

Значення оператораОператорОпис використанняПрикладРезультат
Усічення слова
*
Використовується, коли у стійкому словосполученні або у слові потрібно шукати різні словоформами, означає наявність до 4 будь-яких літер замість символа *.
"слово1* слово2" або
слово*
Знайдуться тексти, у яких зустрічаються слова точно у такому порядку, перше з яких може мати різні словоформи, а друге буде тільки у заданому написанні або слово із 4 будь-якими літерами замість *.
Точне написання слова]Використовується, коли треба знайти тексти саме з таким написанням слова, без будь-яких змін.слово]Знайдуться тексти, у яких є слово саме у такому написанні, але не знайдуться тексти, у яких це слово вживається виключно у якихось інших словоформах; якщо ви шукаєте словосполучення у лапках, використовувати квадратну дужку непотрібно, у дужках слова шукаються виключно у точному написанні, якщо не вказано іншого.
Максимальна кількість знаків після ]]NВикористовується, коли треба обмежити кількість знаків, які можуть бути після квадратної дужки. N може мати значення від 1 до 9.слово]3 
або
"слово1]5 слово2”
Знайдуться тексти, у яких слово матиме ще до трьох будь-яких знаків в кінці слова, або словосполучення, перше слово у якому має до 5 будь-яких літер замість символів ]5.

Якщо поряд зі словом не вказаний оператор ]N чи *, то система шукає дане слово із врахуванням змінного закінчення, але це закінчення не може бути довшим, ніж 4 літери. Запити слово, слов* та слов]4 будуть давати однакові результати.
Вказувати самостійно символом * закінчення слова потрібно у тих випадках, де потрібно вказати системі, з якої точно літери починається закінчення, а також у середині лапок (лапки означають точне співпадіння із пошуковим запитом). 
Вказувати самостійно символом ]N закінчення слова потрібно у тих випадках, коли потрібно вказати довжину слова меншу, ніж 4 літери (наприклад, в абревіатурах, якщо абревіатура збігається з початком якогось слова), або більше, ніж 4 літери (якщо ви хочете врахувати не тільки закінчення, але й можливі інші спільнокореневі слова). Детальніше про те, як враховувати різні закінчення слів.

Оператори ТА, АБО, НЕ

В системі Semantrum ви можете вказувати зв'язки між ключовими словами. Можна вказувати слова або словосполучення, які повинні зустрічатись в одному тексті разом (оператор ТА). Можна вказувати слова або словосполучення, хоча б одне з яких повинне зустрічатись у публікації (оператор АБО). Можна вказувати слова або словосполучення, які не повинні зустрічатись у публікації разом із ключовим словом (оператор НЕ).

Значення оператораОператорОпис використанняПрикладРезультат
ТАпробіл або &Дозволяє об’єднати вказані слова чи словосполучення, щоб у тексті вони згадувалися одночасно. Пошук здійснюється у межах всього тексту. Пропуск між словами рівнозначний оператору &.
слово1 слово2

слово1 & слово2

(ці запити однакові)
Знайдуться тексти, у яких обов’язково присутні обидва слова, але не обов’язково вони будуть розташовані поряд.
АБО|Використовується для пошуку з декількома варіантами необхідної інформації, коли треба, щоб було присутнє хоча б одне з вказаних слів чи словосполученьслово1|cлово2|слово3Знайдуться тексти, у яких є або всі три слова, або будь-які два, або хоча б одне з вказаних слів.
НЕ!Використовується, коли треба знайти тексти, у яких будуть відсутні вказані слова чи словосполучення. Даний оператор використовується виключно після слів чи словосполучень, за якими відбувається пошук. Відповідно, пошуковий запит не може починатися з даного оператора.слово1 ! слово2Знайдуться тексти, у яких є слово1, але відсутнє слово2. Слово2 ще називають стоп-словом.
Ці оператори можна використовувати як між окремими словами та словосполученнями. так і між великими частинами запитів. Для коректної роботи складних запитів потрібно правильно виокремлювати логічні частини запитів завдяки застосуванню дужок. Детальніше про застосування операторів ТА і АБОДетальніше про виключення ключових слів із пошуку (стоп-слова).

Групування слів, пошук словосполучень та фраз


Значення оператораОператорОпис використанняПрикладРезультат
Об’єднання слів у групу( )Використовується, коли необхідно об’єднати у групу слова, до яких можна застосувати оператори | & ! як до одного цілого.
(слово1|слово2)&(слово3|слово4)
Знайдуться тексти, у яких є або усі чотири слова, або перші два і будь-яке одне з другої пари слів, або обидва слова з другої пари слів і будь-яке одне слово з першої пари, або одне будь-яке слово з першої пари і одне будь-яке слово з другої пари. При цьому усі слова можуть бути у різних словоформах.
Об'єднання слів із вказаним порядком""Використовується для пошуку слів, які стоять поряд у вказаному порядку та незмінному написанні."слово1 cлово2"Знайдуться тексти, у яких є точне співпадіння даних слів саме у заданому порядку та написанні. Всередині лапок система не враховує автоматично закінчення, тому, якщо їх потрібно врахувати, скористайтесь символами * або ]N.
Відстань між словами у словосполученні з точним порядком слів
~N
Використовується, коли необхідно вказати максимально можливу відстань між словами у словосполученні з заданим порядком слів. N може мати значення від 1 до 9. Застосовується тільки після слів у лапках, без побілів чи інших символів між лапками та ~N. Використання без вказування числа пропущених слів дає такий же результат, як і звичайні лапки.
"слово1 слово2"~3
Знайдуться тексти, у яких зустрічається словосполучення саме з таким порядком слів і саме у такому написанні, але між ними може бути ще до трьох будь-яких слів.  Щоб враховувати закінчення слів, користуйтесь символами * або ]N.
Зміна порядку слів у стійкому словосполученні@Використовується, коли необхідно знайти стійке словосполучення, у якому може бути різний порядок слів. Застосовується тільки після слів у лапках, без побілів чи інших символів між лапками та @.“слово1 слово2″@Знайдуться тексти, у яких зустрічаються варіанти словосполучень "слово1 слово2" або "слово2 слово1". Щоб враховувати закінчення слів, користуйтесь символами * або ]N.
Відстань між словами у словосполученні з будь-яким порядком слів
@N
Використовується, коли необхідно вказати максимально можливу відстань (пропущені слова) між словами у словосполученні, у якому може змінюватися порядок слів. N може мати значення від 1 до 9. Застосовується тільки після слів у лапках, без побілів чи інших символів між лапками та @.
“слово1 слово2″@4
Знайдуться тексти, у яких зустрічаються словосполучення з будь-яким порядком слів і саме у такому написанні, але між ними може бути ще до чотирьох будь-яких слів.  Щоб враховувати закінчення слів, користуйтесь символами * або ]N.
Дужки потрібно також використовувати для побудови складних запитів, щоб виділяти логічні частини запитів. Від розташування дужок може залежати кінцевий результат складних запитів. Детальніше про те, як комбінувати та перехрещувати ключові слова.

Зверніть увагу:
 1. Якщо ви використовуєте для пошуку довгу фразу (наприклад, назву статті), зверніть увагу на те, щоб у ній не було зайвих символів, наприклад, ком, точок, знаків оклику та запитання. Символи, які варто видаляти із пошукового запиту: ! , ; ? = № $ / \ 
 2. Запити у Semantrum не чутливі до регістру. Тобто запити місто Київ та місто київ будуть абсолютно однаковими.
Гарного користування системою Semantrum!

  • Related Articles

  • Пошук ключових слів у заголовках публікацій

   Пошук ключових слів у заголовках публікацій Якщо вам потрібно знайти публікації, в яких ключові слова винесені в заголовки, ви можете скоритатись пошуком по заголовкам публікацій. Такий пошук ігнорує тексти публікацій. Використовуйте пошук по ...
  • Одночасний пошук декількома мовами та декількох об'єктів у темі

   Пошук декількох ключових слів через оператор АБО Якщо під час пошуку потрібного слова/персон/компанії потрібно врахувати декілька варіантів написання, в т.ч. різними мовами, використовуйте символ |. Цей символ дозволяє здійснювати пошук публікацій, в ...
  • Пошук публікацій в темі/темах

   Пошук згадувань у темі Ви можете здійснювати наскрізний пошук за темою/темами, які наявні у вашому аккаунті. Якщо вам потрібно знайти якесь слово/персону/компанію, яка згадувалась разом із ключовими словами у певній темі, або перевірити, чи потрапила ...
  • Як здійснювати пошук у темі за словосполученням

   Під час пошуку словосполучень у темі система здійснює пошук публікацій, у яких є обидва слова із словосполучення (або більше, якщо використовується фраза або речення), але при цьому система не враховує місця знаходження цих слів у текстах. Тобто, у ...
  • Як враховувати порядок слів у словосполученнях та фразах

   Якщо під час пошуку необхідно знайти словосполучення або фразу, у яких може бути різний порядок слів, варто застосувати символ @.  Наприклад: "санкц]6 пакет]3"@ Таким чином, система знайде публікаціїї, у зустрічаються різні варіанти написання ...